Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Pole tekstowe: Szczegóły aparatury

Termowaga TG (z opcją high resolution) sprzężona ze spektrometrem FTIR do analizy produktów gazowych rozkładu termicznego

Dostawca: SPECTROLAB

Dostawa w ramach przetargu: PN/12-10/NA

Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej,

Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 57 43