Łącza pokrewne

Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Jednostki UMCS:

www.umcs.lublin.pl - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

www.chemia.umcs.lublin.pl - Wydział Chemii

www.binoz.umcs.lublin.pl - Wydział Biologii i Biotechnologii

www.geografia.umcs.lublin.pl - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 

 

Fundusze Europejskie:

www.PolskaWschodnia.gov.pl - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.funduszeeuropejskie.gov.pl - Portal Funduszy Europejskich

www.rpo.lubelskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013