Kontakt

Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

 

Adres:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

www.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

www.chemia.umcs.lublin.pl

 

Budynek "Mała Chemia"

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2

20-031 Lublin

 

Budynek "Collegium Chemicum"

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3

20-031 Lublin

 

Budynek "Chemia Organiczna"

ul. Gliniana 33

20-614 Lublin

 

www.binoz.umcs.lublin.pl

 

Instytut Biologii
Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii
Zakład Biochemii

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

 

Instytut Nauk o Ziemi

Al. Kraśnicka 2 cd
20-718 Lublin