Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Realizacja projektów przy wykorzystaniu zakupionej aparatury naukowo-badawczej