Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  (dawniej Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

Nowa aparatura

 

1. Zestaw elektrod do oznaczania zawartości tlenu w materiałach biologicznych wraz z osprzętem

 

Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 34

 

2. Digestorium chemiczne

 

Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 34

 

3. Digestorium chemiczne

 

Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 96

 

4. Meble laboratoryjne

 

Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 96

 

5. Meble laboratoryjne

 

Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 56 68

 

6. Meble laboratoryjne

 

Zakład Biofizyki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 31

 

7. Meble laboratoryjne

 

Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 43

 

8. Meble laboratoryjne

 

Zakład Ekologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19,

20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 46

 

9. Wirówka

 

Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 96

 

10. Zamrażarka do głębokiego mrożenia (-70ºC)

 

Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 96

 

11. Zamrażarka do głębokiego mrożenia (-70ºC)

 

Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 50 41

 

12. Komora laminarna

 

Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 96

 

13.  Komory laminarne

 

Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19,

20-033 Lublin, tel. (81) 537 56 68

 

14.  Komora laminarna

 

Zakład Immunologii Bezkręgowców, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 50 50

 

15. Komora inkubacyjna ze stałym przepływem CO2

 

Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 43

 

16. Komora inkubacyjna ze stałym przepływem CO2

 

Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 96

 

17. Inkubator z opcją fotoperiodu

 

Zakład Zoologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19,

20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 19

 

18. Inkubator z opcją fotoperiodu

 

Zakład Zoologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19,

20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 19

 

19. Inkubator z opcją fotoperiodu

 

Zakład Zoologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19,

20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 19

 

20.  Inkubator

 

Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19,

20-033 Lublin ,tel. (81) 537 56 68

 

21. Inkubator z opcją fotoperiodu

 

Zakład Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 20

 

22. Komora fitotronowa

 

Zakład Ekologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19,

20-033 Lublin, tel. (81) 537 50 16

 

23.  Termocykler

 

Zakład Zoologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19,

20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 19

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Zestaw do elektroforezy poziomej

 

Zakład Zoologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19,

20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 19

 

 

25. Autoklaw laboratoryjny poziomy

 

Zakład Botaniki i Mykologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 38

 

26. Inkubator z wytrząsaniem i chłodzeniem

 

Zakład Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 20

 

27. Stół antywibracyjny

 

Zakład Biofizyki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19,

20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 31

 

28. Dejonizator

 

Zakład Immunologii Bezkręgowców, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 50 50

 

29. Mineralizator mikrofalowy,

 

Zakład Ekologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 50 16

 

30. Młyn planetarno-kulowy do mielenia materiału roślinnego i glebowego z kompletem kul mielących

 

 

Zakład Ekologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 50 16

 

 

 

 

 

31. System mikroanalizy EDX do mikroskopu elektronowego

 

Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 96

 

32. Oprogramowanie do mikroskopu elektronowego

 

Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 96

 

33. Zestaw do pozyskiwania nanostruktur biologicznie funkcjonalnych do analizy w mikroskopii konfokalnej

 

Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 56

 

34. Elektronowy mikroskop skaningowy

 

Zakład Zoologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 19

 

35. Mikroskop badawczy kontrastowo-fazowy i fluorescencyjny z modułem pozyskiwania, pomiarów interaktywnych i analizy obrazu

 

Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 50 41

 

36. Ultramikrotom z wyposażeniem

 

Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 50 41

 

37. Automatyczny mikroskop z systemem cyfrowej rejestracji obrazu

 

Zakład Botaniki i Mykologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 38

 

38. Mikroskop stereoskopowy ze zmotoryzowanym modułem ogniskowania

 

Zakład Botaniki i Mykologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 38

 

39. Mikromanipulator

 

Zakład Biofizyki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 31

 

40. Mikroskop odwrócony

 

Zakład Biofizyki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 31

 

 

 

 

41. Rotarod dla myszy i szczurów 

 

Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 34

 

42. Automatyczne urządzenie do testu pływania u myszy

 

Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 34

 

43. Urządzenie do badania startle reflex  

 

Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 34

 

44. Gorąca płytka do badania działania antynocyceptywnego

 

Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 34

 

45. Aparat do badania aktywności ruchowej zwierząt

 

Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 34

 

46. System video do automatycznego śledzenia zachowania zwierząt

 

Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 34

 

47. Spektrofluorymetr

 

Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 50 41

 

48. Fermentor BioFlo 5000 20-40-100 l

 

Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 56 68

 

49. Automatyczny homogenizator Fast Prep

 

Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 56 68

 

50. Zestaw HPLC 

 

Zakład Mikrobiologii Przemysłowej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537  59 09

 

51. Fermentor laboratoryjny 30L

 

Zakład Mikrobiologii Przemysłowej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537  59 09

 

52. System Elektroforezy Kapilarnej

 

Zakład Fizjologii Roślin, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537  59 09

 

53. System do masywnego sekwencjonowania DNA

 

Zakład Genetyki i Mikrobiologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537  59 72

 

54. Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym

 

Zakład Genetyki i Mikrobiologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537  59 72

 

55. Spektrofotometr

 

Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537  59 72

 

56. Zestaw do analizy wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej

 

Zakład Geografii Fizycznej i Paleografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin, 537-55-10, w. 139

 

57. Wzmacniacz patch-clamp z oprogramowaniem

 

Zakład Biofizyki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 31

 

58. Spektrometr rentgenowski

 

Zakład Hydrografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, ul. Akademicka 19/271, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 53

 

59. Wielofunkcyjny czytnik do płytek typu VICTOR

 

Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 43

 

60. Zestaw do dokumentacji żeli

 

Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 43

 

61. Real Time PCR

 

Zakład Immunologii Bezkręgowców, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 50 50

 

 

System do amplifikacji DNA z detekcją w czasie rzeczywistym Real time PCR

 

Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 56 68

 

 

Zautomatyzowana wyciągarka do pipet

 

Zakład Biofizyki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 59 31

 

 

Zestaw do analizy białek i DNA

 

Zakład Immunologii Bezkręgowców, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. (81) 537 50 50