Wydział Chemii

 

Nowa aparatura

Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

 

1. Spektrometr rentgenowski ED-XRF z wyposażeniem do analiz próbek środowiskowych

 

Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

tel.  (81) 537 56 31 

 

2. Spektrofotometr UV-Vis z celą przepływową i wyposażeniem do badania ciała stałego

 

Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 55 49

 

3. Autoklaw wysokotemperaturowy

 

Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 55 49

 

4. Inkubator z wytrząsaniem

 

Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 55 49

 

5. System analizatorów do referencyjnego zestawu reaktorowego przeznaczonego do badania aktywności i selektywności heterogenicznych nanomateriałów katalitycznych

 

Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 55 26

 

6. Magnetometr  SQUID

 

Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. tel. (81) 537 57 56

 

 

7. Przystawka niskotemperaturowa do badań dyfrakcyjnych

 

Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 57 43

 

 

8. Reaktor wysokociśnieniowy mikrofalowy

 

Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 57 43

 

 

9. Spektrometr absorpcji atomowej do pracy techniką kuwety grafitowej i mineralizatora mikrofalowego

 

Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 57 36

 

 

10. Spektrofluorymetr do pomiaru widm

 

Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 57 29

 

 

11. Spektrometr UV-VIS z podwójnym monochromatorem, wyposażeniem do pomiarów odbiciowych, z termosttowwanym zmieniaczem kuwet, komputerem i oprogramowaniem

 

Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 57 29

 

 

12. Zestaw chromatograficzny do kompleksowej analizy polimerów

 

Zakład Chemii Polimerów, Wydział Chemii UMCS,

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. (81) 524 22 51 wew. 128

 

 

13. Aparat  do badań odporności materiałów na działanie promieniowania UV i słonecznego

 

Zakład Chemii Polimerów, Wydział Chemii UMCS,

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. (81) 524 22 51 wew. 128

 

 

14. Automatyczny analizator wielkości, kształtu i liczby cząsteczek

 

Zakład Chemii Polimerów, Wydział Chemii UMCS,

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. (81) 524 22 51 wew. 128

 

 

15. Maszyna do jednostkowej obróbki kształtów przestrzennych

 

Zakład Chemii Polimerów, Wydział Chemii UMCS,

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. (81) 524 22 51 wew. 128

 

 

16. Spektrometr masowy  IT -TOF sprzężony z chromatografem cieczowym

 

Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii UMCS,

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. (81) 524 22 51 wew. 118

 

 

17. Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem masowym

 

Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii UMCS,

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. (81) 524 22 51 wew. 118

 

 

18. Reaktor mikrofalowy

 

Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii UMCS,

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. (81) 524 22 51 wew. 118

 

 

19. Multireaktor

 

Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii UMCS,

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. (81) 524 22 51 wew. 118

 

 

 

 

 

20. Aparat do pomiaru izoterm adsorpcji gazów i par (azot, krypton, para wodna, węglowodory) oraz analizy powierzchni właściwej adsorbentów i rozkładu porów w zakresie mikro- i mezoporów wraz z oprogramowaniem

 

Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 55 49

 

 

21. Zintegrowany układ spektroskopii FT-IR z opcją Step-Scan, DRIFT, ATR, PM-VCD, PM-IRRAS, PAS, spektroskopii Ramana i spektrometru masowego do badań właściwości materiałów i zjawisk „in-situ” oraz „operando” w szerokim zakresie zmian temperatury, ciśnienia, składu fazy ciekłej i gazowej

 

Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 55 26

 

 

22. Termowaga TG (z opcją high resolution) sprzężona ze spektrometrem FTIR do analizy produktów gazowych rozkładu termicznego

 

Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 57 43

 

 

23. Spektrometr ICP-OES wraz z wyposażeniem

 

Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 57 29

 

 

24. Termowaga z różnicową analizą termiczną (TG-DTA) sprzężona ze spektrometrem masowym (QMS), spektrometrem  (FTIR) i różnicowym kalorymetrem skaningowym (DSC)

 

Zakład Chemii Polimerów, Wydział Chemii UMCS,

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. (81) 524 22 51 wew. 128

 

 

25. Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego  z automatycznym podajnikiem próbek

 

Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii UMCS,

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. (81) 524 22 51 wew. 118

 

 

26. Klaster obliczeniowy wraz z systemem chłodzenia

 

 

Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych, Wydział Chemii UMCS,

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. (81) 524 22 51 wew. 141

 

 

 

 

 

Reaktor wysokociśnieniowy

 

 

Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 55 26

 

 

Układ węzłów obliczeniowych z agregatem chłodzącym

 

 

Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych, Wydział Chemii UMCS,

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

tel. (81) 524 22 51 wew. 141

 

 

Wysokotemperaturowa komora reakcyjna DRIFT

 

 

Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 55 26