Aktualności

· 31.04.2012 Zakończenie realizacji projektu

 

 

Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Dostawa reaktora wysokociśnieniowego mikrofalowego.

Zakład  Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2